Poängberäkning av Årets Norfolk, bästa hane, bästa tik, bästa junior,

bästa veteran, bästa avelshund/-tik samt årets uppfödare.

De fem bästa resultaten räknas.

 Vid tävlingen bästa junior och bästa veteran får endast poäng

räknas som tagits i dessa klasser.

 
 

I rasen SKK/SvTek(SNTK)

Poäng för varje slagen individ är 0,5 poäng vid Noffeklubbens egna utställningar!

HP gäller som Ck vid noffeklubbens utställningar.

 

BIR 10 poäng + 1 poäng per slagen individ

BIM 9 poäng + slagen individ av samma kön

Bh2/bt2 7 poäng + slagen individ av samma kön

bh3/bt3 6 poäng + slagen individ av samma kön

bh4/bt4 5 poäng + slagen individ av samma kön

Oplacerade men med Ck (HP) erhåller 4 poäng
plus 1 poäng per slagen individ utan ck av samma kön.

 

Grupplaceringar SKK

BIG  8 poäng

BIG-2  7 poäng

BIG-3  6 poäng

BIG-4  5 poäng

 

SvTek och SKK

BIS  8 poäng

BIS-2  7 poäng

BIS-3  6 poäng

BIS-4  5 poäng

 
 
Vid beräkning av Årets avelshund/-tik samt årets uppfödare
skall de fem bästa resultaten för högst åtta avkommor/uppfödningar medräknas.
Minst tre avkommor/uppfödningar skall ha erhållit minst tre poäng var för att deltaga.
När det gäller avelshund så måste hanen ha avkommor efter minst två tikar.
För årets uppfödare gäller att uppfödningen skall ha skett i Sverige.
 
 
 

 

Tillbaka till index

© Lobeiro´s Kennel