Klipp taget ur Hundsport nr 1-2 2009
Länsklubbsnytt – Stockholms kennelklubb
Uttalande av Lars Audell angående osteochondros

”Defekt, motion eller trauma?
Det vanligaste leden som en hund drabbas av OCD (osteochondros) i är bogleden.
En del forskare hävdar att det är en defekt i själva benet som leder till OCD medan andra menar att det är motion eller ett trauma som gör att brosket spricker och OCD uppstår. Men det blir lite ”vad kom först – hönan eller ägget” att fokusera för mycket på det, tycker Lars.
- Hur man än ser på saken är det ett faktum att en ung hund som rör sig mycket inte har tillräckliga muskler för at ta emot alla stötar som uppstår i skelettet utan förr eller senare blir det ben och leder som får ta smällarna.

Överbelastning negativt!
En valp som leker med en annan hund känner ofta inte trötthetstecken och i de lägena överbelastas valpens leder och risken för OCD ökar.
Tyvärr så innebär det att en hund som till exempel inte är van vid att leka med andra hundar eller vid att springa lös kan drabbas av OCD på grund av den plötsliga ansträngning som uppstår den dagen den tillåts göra det.
Lars poängterar dock att det inte är fråga om att hålla växande hundar i absolut stillhet under uppväxten.
Tvärtom så är det nödvändigt att röra sig eftersom pumpmekanismen i benet när hunden går gör att näring tillförs så att brosket hålls fräscht. Vild lek med större hundar och överansträngning är det man ska undvika!!!”

Detta är något vi skriver om i vår bilaga till köpeavtalet!
Det känns bra att det nu tas upp av vår främste röntgenbildsavläsare Lars Audell.
Man måste komma ihåg att även en liten hund har ett skelett som utvecklas och inte får överbelastas vid ungålder!


Lena & Bill Lindgren
Gryssjön 30
915 97 Bygdeå
Telefon: 070-362 51 47 hem
Mobile:070-583 57 53
lobeiroskennel@hotmail.com

© Lobeiro´s Kennel